Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
EBM communicatie momenteel nog onderdeel van Events by ME, kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van EBM communicatie. Of hiervoor een offerte opvraagt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier of de nieuwsbrief op de website aan EBM communicatie verstrekt.
EBM communicatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- voor- en achternaam,
- organisatie,
- adresgegevens,
- telefoonnummer(s),
- e-mailadres,
- IP-adres,
- BTW gegevens en KVK nummer.

WAAROM EBM COMMUNICATIE GEGEVENS NODIG HEEFT
EBM communicatie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan  EBM communicatie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit creatieve, strategische en organisatorische dienstverlening.

 

HOE LANG EBM COMMUNICATIE GEGEVENS BEWAART
EBM communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
EBM communicatie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van EBM communicatie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EBM communicatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ebmcommunicatie.nl. EBM communicatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
EBM communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EBM communicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EBM communicatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EBM communicatie op via info@ebmcommunicatie.nl.
Www.ebmcommunicatie.nl is een website van EBM communicatie en als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51738104 onder naam van

Events by ME,
telefoon: 06 19 00 60 67,
e-mailadres: info@ebmcommunicatie.nl.